Downloads:

EULA Licentie overeenkomst (EULA)

leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden


 

 

Sitemap

Updated: 11 April, 2011

 

 

Betere automobilisten

De rijsimulator is een heel geschikt hulpmiddel bij de rijopleiding B. Het autorijden omvat een groot aantal gedrags- en verkeersregels, dus zowel kennis als vaardigheden, maar bestaat daarnaast ook uit allerlei ‘psychomotorische’ vaardigheden. Die laatste zijn het sturen, het inschatten en regelen van de eigen snelheid en het inschatten van snelheden van en afstanden tot andere weggebruikers, het schakelen, etc. Normaal wordt tijdens een autorit een beroep gedaan op een groot aantal van deze vaardigheden, waarbij tegelijkertijd ook situaties meteen herkend moeten worden (borden, wegtypen, ander verkeer) en in relatie tot een (verkeers-) regel moeten worden gebracht. Voor een beginnende automobilist is dat vaak heel belastend, waardoor het aanleren van vaardigheden vaak traag verloopt. In de simulator kunnen vaardigheden aan het begin van de simulatoropleiding één voor één aangeleerd worden, waardoor ze sneller zullen automatiseren (dus nauwelijks meer een beroep doen op gecontroleerde aandacht). Naarmate die vaardigheden meer geautomatiseerd zijn, kunnen er meerdere taken (zoals sturen, scannen, verkeersregels toepassen en schakelen) tegelijkertijd worden uitgevoerd, en neemt de kwaliteit van het rijden toe. Vooral om die reden kan de rijsimulator een zeer goed hulpmiddel zijn tijdens de rijopleiding, al staat of valt dat met de kwaliteit van de didactiek en de software. In de hier gebruikte Load Reduction methode van ST Software leidt dat tot een hoge kwaliteit van de opleiding door:

  1. Gestructureerd trainen van afzonderlijke vaardigheden en taken (zoals sturen, schakelen, scannen, verkeers- en gedragsregels) zonder dat er tegelijkertijd andere complexe taken moeten worden uitgevoerd (zoals vaak in de lesauto op de openbare weg).
  2. Eerst trainen via instructielessen en daarna oefenen van situaties in realistische verkeersomgevingen, gevolg door toetsen.
  3. Opbouw in de lessen van eenvoudig naar complex.
  4. Directe en consequente feedback op fouten.
  5. Duidelijke rapportage na elke les, ook al is het geen toetsles. Daardoor is op elk moment gedurende de simulatoropleiding duidelijk waar de zwakke punten liggen en kan daarop worden ingegrepen.
  6. Realistisch verkeer en goed gestructureerde verkeersomgevingen (weg, borden, verkeer en omgeving) tijdens de lessen waardoor relevante verkeersituaties meteen door de leerling worden herkend en de automatisering van vaardigheden sneller verloopt.
  7. Doordat er gebruik wordt gemaakt van autonoom ‘intelligent’ verkeer (met eigen waarneming, beslissing en acties) kan er veel omgevingsverkeer zijn dat op een realistische manier met elkaar omgaat. Daardoor is de realiteitswaarde van deze simulator heel hoog en is de stap naar het echte verkeer op de openbare weg nog maar heel klein. De transfer van vaardigheden van de simulator naar de openbare weg is dan ook hoog: dat betekent dat wat je in de simulator leert ook meteen wordt toegepast op de openbase weg. Een hoge trainingstransfer is nodig voor een hoge trainingswaarde. 
  8. Doordat er veel leermomenten zijn per les, neemt de rijervaring op die onderdelen sneller toe dan op de openbare weg. Zo wordt er in de snelwegles, P-Highway, in 17 minuten tijd 6 keer in- en uitgevoegd, en zijn er heel veel voorrangssituaties  tijdens de 17 minuten durende les, P-Town, binnen de bebouwde kom. Een oefenles in de simulator geeft dus meer rijervaring dan een les van dezelfde tijd in de lesauto.
  9. Bovendien moet je in een les in de lesauto vaak maar afwachten welke leersituaties je tegenkomt: in de simulator zijn die leersituaties gegarandeerd. Er wordt gereden volgens vaste routes waar op vaste punten de relevante leersituaties opgeroepen worden.
De simulator opleiding beslaat inhoudelijk het grootste deel van de rijprocedure B. De rijopleiding op de simulator is een standaardmethodiek voor de rijopleiding, een soort van ‘Training in a box’, waarbij elke leerling een gegarandeerde opleidingsniveau krijgt, mits op een goede manier uitgevoerd. Door de geautomatiseerde gedragsobservatie ontstaat een goed beeld van de sterke en zwakke punten van de leerling en van de leersnelheid. Daarmee kan dus goed worden aangesloten op het niveau van de individuele leerling waardoor deze extra begeleiding en extra lessen kan krijgen wanneer dat nodig is. Door de volledige en gestructureerde lesinhoud en de wijze van trainen biedt de simulatoropleiding een training van hoge kwaliteit.