Downloads:

Eula EULA Ontwikkelaars

Brochure overzicht Overzicht Modules


 

 

Sitemap

Laatst gewijzigd: 11 April, 2011

 

 

Rijsimulatoren voor onderzoek

In samenwerking met Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten (Rijksuniversiteit Groningen, Iniversiteit Delft, SWOV, TNO) heeft ST Software een algemeen research simulator platform ontwikkelt waarmee verschillende aspecten van simulator onderzoek gestandaardiseerd worden. Met deze research simulator kunnen onderzoekers:

 • Databases bouwen
 • Experimentele simulaties ontwikkelen
 • Deze simulaties testen op een low-cost desk-top simulator
 • Alle data definieren die gesampled en opgeslagen moeten worden
 • De data analyseren

Daarnaast definieert het platform een standaard voor:

 • Logische en grafische databases
 • Afhankelijke variabelen zoals time-to-line crossing, time headway etc.
 • Scenario Specificatie taal

StRoadDesignEen belangrijk kenmerk van deze research simulator is dat er meerdere simulatoren op elkaar aangesloten kunnen worden (Multicabin rijden, een brochure is beschikbaar op verzoek): bestuurder en autonome agents delen dezelfde wereld (database) in verschillende simulatoren, en worden geintegreerd in een grotere simulatie. Dit geeft de mogelijkheid tot een aantal nieuwe toepassingen voor rijsimulatoren, zoals het trainen van gecoordineerde acties van hulpdiensten, en het bestuderen van sociaal psychologische aspecten van het autorijden.

ST Software levert een aantal software modules die, tezamen, een compleet rijsimulator pakket vormen. De functionaliteit biedt onderzoekers de mogelijkheid om verschillende typen rijsimulatoren samen te stellen. Tezamen met de hulpmiddelen om grafische databases en simulaties te maken, kunnen onderzoekers zelf een simulator configureren die aansluit op hun specifieke doelstellingen. Wetenschappelijke experimenten m.b.t. rijgedrag kunnen snel en efficient worden gemaakt en getest. Alle modules zijn geintegreerde produkten die op elkaar aansluiten. Twee modules worden gebruikt in de ontwerp fase (off-line) (StRoadDesign en StScenario), terwijl de andere modules tijdens de runtime simulaties worden gebruikt. Met deze software modules kunnen onderzoekers zowel de simulator configureren als 'content' maken (databases en simulaties) voor de rijsimulator. De runtime modules zijn StTraffic (voor de real-time verkeers- en scenario model simulatie), StControl (voor GUI en datacommunicatie) en StRender (voor het renderen van de databases en simulaties). Daarnaast is er een data analyse programma voor het bekijken van de data en elementaire gegevens analyse (een brochure is beschikbaar op verzoek). De volgende modules zijn beschikbaar:

 • StRoadDesign. Grafische databases kunnen worden gemaakt met het StRoadDesign pakket. Dit designer pakket genereert zowel de grafische als de logische databases waarin het intelligente verkeer in StTraffic rijdt. De simulaties die gebruik maken van deze databases draaien in StTraffic en worden gevisualiseerd in StRender.
 • StScenario. De simulaties worden gemaakt met de script taal StScenario, die door ST Software is ontwikkelt, waarvoor een handige tool is bijgevoegd. Deze script taal is bijzonder veelzijdig, en relatief gemakkelijk te leren voor mensen met een voldoende abstractie vermogen. De scripts worden binnen StTraffic vertaald in snelle runtime simulaties met hoge frame rates, zelfs wanneer er meer dan 100 intelligente agents (auto's en fietsers) tegelijkertijd worden gesimuleerd. Scripts kunnen ook worden gebruikt om externe computers toe te voegen die met de simulator communiceren voor speciale taken.
 • StControl. Het systeem kan worden geconfigureerd met de grafische user interface StControl en er kunnen zoveel rendering modules worden toevoegd als nodig. Er kan een extern voertuigmodel worden toegevoegd of er kan gebruik worden gemaakt van het interne voertuigmodel. Gebruikers kunnen hun eigen voertuigcabine toevoegen of ervoor kiezen om de simulator aan te sturen met een game set. De rijsimulator is dus volledig schaalbaar: het kan worden geconfigureerd als een low-end systeem of een high-end systeem.
 • StRender. De rendering module, StRender, is een configureerbare real-time rendering engine waarbij kijkhoeken, kijkposities en viewports gedefinieerd kunnen worden. Er kunnen eenvoudig extra renderers worden toegevoegd. Het systeem kan dan varieren van een eenvoudige 1-kanaals simulator met alleen een blik op de weg recht vooruit op een enkele monitor tot een volledig 360° rondom zicht met meerdere kanalen en projectie systemen.