Downloads:

EULA Licentie overeenkomst (EULA)

leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden


 

 

Sitemap

Laatst gewijzigd: 11 April, 2011

 

 

Pakket Rijopleiding B

Het totale lesmateriaal, wanneer alle lessen 1 maal worden uitgevoerd, omvat ongeveer 10 klok uren. Niet elke les is even lang. De lesduur kan variëren van enkele minuten tot een half uur per les. De Instructielessen, die aan het begin van de simulator opleiding worden gegeven zijn meestal kort, tussen de 5 en 10 minuten. De operator kan lessen samenvoegen tot pakketten met het programma ‘LessonConfig’. Dit is een pakket configurator waarmee lessen achter elkaar gezet kunnen worden in een vaste volgorde. Zo kunnen pakketjes van een kwartier worden gemaakt of van een half uur of een uur, afhankelijk van de behoefte.

Voor een beschrijving van de lessen en scenarios, zie het volgende.


De lessen hebben een bepaalde logische volgorde. Zo moet je, voordat je in de stad gaat rijden (les P-Town) eerst de voorrangsregels geleerd hebben en deze aan de diverse voorrangsituaties hebben gekoppeld (de lessen I-Priority1 en I-Priority2). Ook is het beter om eerst de procedures te leren voor het starten en wegrijden (I-StartStop) en daarna meteen het sturen (I-Steer1 en I-Steer2). Het is dan verstandig om eerst de verkeersregels, de verkeersborden en andere basisvaardigheden te leren, voordat geleerd wordt te schakelen. Om die reden worden de meeste Instructie lessen (de I-lessen) in de automatische versnelling gereden. De volgorde van aanleren van vaardigheden is dan:

 1. 1) Leren starten, wegrijden, stoppen en de motor uitzetten
  2) Leren sturen volgens de doorgeef- en de overpakmethode
  3) De basisvaardigheden leren t.a.v. verkeersregels en infrastructuur (wegtypen en
  borden), zodat deze goed gekoppeld worden aan wat er tijdens het rijden wordt
  waargenomen.
  4) Leren schakelen in een les waarin de procedures voor het schakelen worden getraind
  en in een les waarin dit verder kan worden geoefend
  5) Het scannen voorafgaand aan kruisingen (rechts- en linksafslaan en doorgaan) trainen
  en het leren van de handelingen voorafgaand aan het afslaan (snelheid minderen,
  kijken, terugschakelen, richting aangeven etc.)
  6) Het geleerde oefenen in een aantal Practice lessen (P-Lessen), te beginnen met een
  paar ritten buiten de bebouwde kom.
  7) Vervolgens kan het beste een paar I-lessen worden herhaald (Voorrangsregels,
  parkeren en stilstaan), voorafgaand aan P-lessen binnen de bebouwde kom.
  8) Dan wordt aanbevolen om een I-les te herhalen (rotondes) gevolgd door een P-lessen
  over minirotondes binnen de bebouwde kom.
  9) Herhalen van I-lessen over in- en uitvoegen, snelheidslimieten en inhalen, gevolgd
  door een P-les met snelwegen en autowegen en grote rotondes.
  10) Daarna kunnen er eventueel nog een aantal P-lessen gedaan worden waarin op
  verschillende wegtypen wordt gereden (de P-Mix lessen)
  11) En tenslotte kunnen er een paar korte tests worden gedaan (de T-lessen). Wanneer het LVS (Leerling Volg Systeem) daar aanleiding toe geeft kan nog wat verder worden geoefend of kan gekozen worden voor specifieke instructielessen.
 2. Het zal voor de meeste leerlingen dan niet nodig zijn om alle lessen te doen, terwijl het anderzijds verstandig is om sommige lessen meerdere keren te doen. De speciale verrichtingen worden niet in de simulator getraind, omdat daarbij het bewegingsgevoel te belangrijk is. Deze kunnen veel beter in een lesauto worden getraind. Bovendien is wordt het achteruitrijden in een simulator over het algemeen als onplezierig ervaren (simulator sickness).

De aanbevolen volgorde is dan als volgt:

INSTRUCTION fase

Lesnaam
Korte beschrijving
Mode
Duur (mins)
I-StartStop
Procedures Starten, wegrijden, stoppen, uitzetten
Manual
5
I-Steer1
Procedures doorgeef methode en overpak methode van sturen
Automatic
10
I-Steer2
Trainen sturen met oplopende snelheid
Auto drive
8
I-Brake
Trainen remmen/remweg
Auto drive
5
I-Follow
Trainen volgen auto/gedoseerd remmen
Auto drive
5
I-Speed1
Snelheidslimieten/regels EHK wegen
Automatic
5
I-Speed2
Snelheidslimieten/regels wegtypen
Automatic
6
I-Stop
Verkeersregels stilstaan
Automatic
6
I-Park
Verkeersregels parkeren
Automatic
3.5
I-Priority1
Verkeersregels voorrang en afslaan 1
Automatic
8
I-Priority2
Verkeersregels voorrang en afslaan 2
Automatic
8.5
I-Roundabouts
Procedures rijden rotondes
Automatic
4
I-Othersigns
Verkeersregels verplichte rijrichting en overige borden
Automatic
7
I-Filter
Procedures invoegen en uitvoegen
Automatic
8
I-Overtake1
Procedures passeren en inhalen
Automatic
6
I-Overtake2
Verkeersregels inhalen
Automatic
8
I-Gear
Procedures opschakelen en terugschakelen
Manual
5
P-PracticeArea
Oefenen schakelen op Verkeersoefenterrein (VOT) in de simulator gedurende een vaste tijd
Manual
5
I-Scan
Procedures kijktechnieken bij naderen kruising en voorbereidende handelingen kruisingen
Manual
16

De duur van de lessen is een inschatting gebaseerd op metingen bij een vlotte leerling. Er moet ook tijd worden ingepland voor het opstarten en afsluiten van de lessen De totale geschatte duur bij de aanbevolen lesvolgorde Instruction fase: 3.5 uur.

PRACTICE fase (zelfstandig rijden volgens vaste route)

Lesnaam
Korte beschrijving
Mode
Duur (mins)
P-Rural
Oefenles Buiten de bebouwde kom (BUBEKO)
Manual
13
P-RuralOvertake
Oefenles Buiten de bebouwde kom (BUBEKO) met passeren en inhalen
Manual
14
I-Priority1
HERHALING Voorrangregels voorafgaand aan BIBEKO
Automatic
8
I-Priority2
HERHALING Voorrangregels voorafgaand aan BIBEKO
Automatic
8.5
I-Stop
HERHALING regels stilstaan voorafgaand aan BIBEKO
Automatic
6
I-Park
HERHALING regels parkeren voorafgaand aan BIBEKO
Automatic
3.5
I-OtherSigns
HERHALING regels verplichte rijrichting en overige borden
Automatic
7
I-Scan
HERHALING Procedures kijktechnieken bij naderen kruising en voorbereidende handelingen kruisingen
Manual
16
P-Town
Oefenles Binnen de bebouwde kom (BIBEKO)
Manual
17
S-TownB
Oefenles Binnen de bebouwde kom (BIBEKO) met fietsers
Manual
17
I-Roundabouts
HERHALING procedures rotondes voorafgaand aan rotondeles BIBEKO
Automatic
4
P-Miniroundabouts
Oefenles Minirotondes BIBEKO
Manual
25
S-MiniroundaboutsB
Oefenles Minirotondes BIBEKO met fietsers
Manual
25
I-Speed1
HERHALING Snelheidslimieten/regels EHK wegen
Automatic
5
I-Speed2
HERHALING Snelheidslimieten/regels wegtypen
Automatic
6
I-Filter
HERHALING Procedures invoegen en uitvoegen
Automatic
8
I-Overtake1
HERHALING Procedures passeren en inhalen
Automatic
6
I-Overtake2
HERHALING Verkeersregels inhalen
Automatic
8
P-Highway
Oefenles snelweg
Manual
17
P-Roundabouts
Oefenles BUBEKO grote rotondes en éénbaans autowegen
Manual
25
P-Motorways
Oefenles tweebaans autowegen en meervoudige kruisingen
Manual
27
P-HighwayFog
Oefenles snelweg met mistbanken
Manual
17
T-2 (of andere T rit)
Toetsrit (examen) om te beoordelen of de leerling nog meer simulatorlessen nodig heeft.
Manual
10

De duur van de lessen is een inschatting gebaseerd op metingen bij een vlotte leerling. Er moet ook tijd worden ingepland voor het opstarten en afsluiten van de lessen De totale geschatte duur bij de aanbevolen lesvolgorde Practice fase: 5.5 uur.

Aanbevolen wordt om aan het einde van deze fase een Toets rit te doen. Daarmee kan worden beoordeeld of de leerling klaar is voor de lesauto. Wanneer de operator vindt dat de leerling is geslaagd (gebaseerd op het cijfer en op de eigen indruk) kan deze door naar de lesauto. Wanneer de leerling niet is geslaagd kan gekozen worden voor specifieke I-lessen of kan nog wat worden verder getraind met enkele P-Mix lessen.

Indien noodzakelijk kunnen er dan nog extra lessen worden gegeven waarin telkens op een mix van verschillende wegtypen wordt gereden, de zgn. P-Mix lessen, zie volgende tabel. De P-Mix lessen zijn vooral nuttig om leerlingen extra rijervaring te laten opdoen. Maar wanneer de leerling er aan toe is kan ook worden gekozen voor lessen in de lesauto. De leerling moet niet langer in de simulator trainen dan noodzakelijk.

EXTRA Oefen lessen

Lesnaam
Korte beschrijving
Mode
Duur (mins)
P-Mix1
Oefenles Mix
Manual
20
P-Mix2
Oefenles Mix
Manual
20
P-Mix3
Oefenles Mix
Manual
20
P-Mix4
Oefenles Mix
Manual
20
P-Mix5
Oefenles Mix
Manual
20

De maximale duur van de Extra oefenlessen bedraagt dan ongeveer 2 uur.

TEST Fase (korte toets ritten)

Meestal zal een enkele T rit genoeg zijn. Wanneer de operator vindt dat de leerling is geslaagd (gebaseerd op het cijfer en op de eigen indruk) kan de leerling door naar de lesauto. Maar de T-lessen kunnen natuurlijk ook worden gebruikt om nog wat extra rijervaring op te doen.

Lesnaam
Korte beschrijving
Mode
Duur (mins)
T-1
Toets
Manual
5
T-2
Toets
Manual
10
T-3
Toets
Manual
9
T-4
Toets
Manual
10
T-5
Toets
Manual
10
T-6
Toets
Manual
9
T-7
Toets
Manual
6
T-8
Toets
Manual
11
T-9
Toets
Manual
11
T-10
Toets
Manual
10