Downloads:

EULA Licentie overeenkomst (EULA)

leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden


 

 

Sitemap

Updated: 11 April, 2011

 

 

Veiliger rijgedrag

Het is bewezen dat rijsimulatoren, tijdens de rijopleiding B, sterk kunnen bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid: een grootschalige studie in de VS (R. Wade Allen, George D. Park, Marcia L. Cook, Dary Fiorentino, 2007), heeft aangetoond dat:

  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van een goede simulator, daalt het ongevalscijfer bij de leerlingen die in de simulator zijn getraind in de 2 jaar na het behalen van het rijexamen tot 34% van het landelijk gemiddelde. Dat is dus een verminderung van 66% van de ongevalsbetrokkenheid bij jinge automobilisten. Dat is een groot effect dat aangeeft dan simulatoren de rijopleiding kunnen verbeteren en leiden tot veiliger rijgedrag.
  • De effecten zijn het grootst wanneer er een simulator wordt gebruikt met brede horizontale kijkhoek en met beelden die in grootte overeenkomen met de werkelijkheid (real-world image sizing), zoals bij de ST Software Jentig 50 systemen.

Het curriculum is in onze simulatoren verder ontwikkeld dan bij de simulatoren in deze studie, en daardoor kunnen de voordelen nog groter zijn. De toegevoegde waarde van een simulator voor de rijopleiding hangt af van:

  • het niveau van de rijopleiding in het betreffende land: de simulator is een handig didactisch instrument om het niveau van de training te verhogen wanneer de trainingsinfrastructuur in het betreffende land minder ontwikkeld is.
  • De kwaliteit van de simulator en het curriculum (leerplan). Hoe beter de simulator en vooral het curriculum, hoe groter de voordelen.

We hopen dat de informatie die u op deze site vindt u overtuigd van de kwaliteit van onze simulatoren en het curriculum. Klik hier om een beschrijving van het curriculum te downloaden (de Load Reduction Methode).