Downloads:

EULA ontwikkelaars EULA Ontwikkelaars

Overzicht Modules Overzicht Modules


 

 

Sitemap

Laatst gewijzigd: 11 April, 2011

 

 

StRoadDesign

StRoadDesign (een brochure is beschikbaar op verzoek) is een ontwerp programma voor het maken van grafische en logische databases waarin het intelligente verkeer in StTraffic kan rijden. Een logische database beschrijft de geometrie en eigenschappen van alle relevante wegkenmerken. Meestal vergt het bouwen van een database een groot deel van de totale kosten bij het ontwikkelen van een rijsimulator toepassing. Maar door de faciliteiten die StRoadDesign biedt zijn gebruikers nu in staat om snel 3D databases te bouwen waardoor de kosten beperkt blijven. Dit omvat dan alle wegen, borden, wegmarkeringen, volledige getextureerde omgevingen met bomen, huizen, wegmeubilair, etc. Dit geeft de gebruiker een hoge mate van flexibiliteit en verlaagt de kosten.

StRoadDesign

Enige belangrijke kenmerken van dit pakket:

  • Alle grafische databases die met StRoadDesign worden gemaakt zijn in het standaard OpenSceneGraph formaat. Een voordeel van deze benadering is dat de databases ook met andere modellers kunnen worden bewerkt en verder verfijnd. Hoewel met StRoadDesign al mooie volledig getextureerde databases met heel veel 3D modellen gemaakt kunnen worden. Een ander voordeel is dat de databases ook gerenderd kunnen worden met andere rendering software, hoewel StRender daar natuurlijk speciaal voor gemaakt is.
  • Alle grafische databases zijn in multi LOD (levels of detail), wat leidt tot een zeer snelle realtime performance. LOD is een van de kenmerken die geconfigureerd kunnen worden met behulp van een resourcefile.
  • De gebruiker maakt een 2D ontwerp van de wereld/het wegennetwerk, wat het ontwerpproces aanzienlijk vergemakkelijkt. Dit 2D ontwerp wordt daarna automatisch naar een 3D database geconverteerd.
  • Omdat grafische en logische databases gemaakt worden uit dezelfde bron is de geometrische match gegarandeerd. De intelligente autonome agents (verkeer) in StTraffic rijden autonoom in deze databases, en dit wordt grafisch gerenderd in StRender. Een groot voordeel van deze benadering is dat een naadloze aansluiting van het dynamische verkeer en de statische database in StTraffic en StRender gegarandeerd is.
  • Een groot aantal verschillende wegen en kruisingen kunnen worden ontworpen, varierend van eenvoudige wegen met een enkele rijstrook tot complexe wegen met veel verschillende soorten rijstroken, waaronder uitrijstroken, vluchtstroken, fietsstroken, busbanen, weefvakken, trottoirs etc. Complexe meervoudige kruisingen kunnen ontworpen worden, eveals splitsingen en samenvoegingen van wegen.
  • Verschillende soorten verkeerslichten kunnen toegevoegd worden aan kruisingen. De controle methode van deze verkeerslichten kan volledig worden aangepast.
  • Complexe wegstructuren kunnen worden geselecteerd als een groep en worden opgeslagen voor hergebruik of gedupliceerd. Deze groepen kunnen als een geheel worden geroteerd en verplaatst. Daardoor is het mogelijk om een deel van een database een keer te maken en telkens weer te hergebruiken.
  • De databases kunnen worden aangekleed met allerlei landschapselementen (getextureerde vlakken, zoals grasvelden), bomen en struiken, facades met bomenrijen of andere items om de horizon te bedekken, en een willekeurig aantal huizen, kantoren, straatlantaarts en andere 3D objecten. All deze objecten worden door de gebruiker gedefinieerd in resourcefiles waaraan nieuwe texturen en 3D objecten heel eenvoudig kunnen worden toegevoegd. Daardoor kan StRoadDesign goed geconfigureerd worden en kunnen eigen objecten worden toegevoegd en kunnen er typisch Nederlandse of Duitse of Engelse etc. databases worden gemaakt.
  • StRoadDesign wordt geleverd met een set van kleine voorbeeld databases en wegstructuiren zoals minirotondes, en textures, bomen en 3D objecten (huizen, lantaarns, wegmeubilair) waardoor een snelle start kan worden gemaakt door de gebruiker.
  • Allerlei soorten wegmarkeringen en borden kunnen worden toegevoegd. Omdat borden worden gedefinieerd in resourcefiles, is het eenvoudig om alle borden in een database te converteren naar een ander land.