Downloads:

EULA ontwikkelaars EULA Ontwikkelaars

Overzicht Modules Overzicht Modules


 

 

Sitemap

Laatst gewijzigd: 11 April, 2011

 

 

StScenario

StScenario (een brochure is beschikbaar op verzoek) is de scripttaal voor real-time rijsimulatie die is ontwikkeld door ST Sofware. Deze scripttaal is bijzonder veelzijdig en relatief eenvoudig te leren, zeker voor mensen met al wat ervaring in het programmeren. De scripts worden geschreven in ASCII en worden geparsed in StTraffic in efficiente binaire bomen die door de interpreter in StTraffic geinterpreteerd worden. Dit leidt tot zeer hoge frame rates van het simulatieproces waarbij een groot aantal scenarios gelijktijdig in real-time draaien. ST Software levert ook een tool die de gebruiker helpt bij het schrijven van scenario scripts. Deze scripttool (een brochure is beschikbaar op verzoek) maakt gebruik van de commercieel verkrijgbare text editor ‘TextPad’. Vanuit deze editor wordt een programma aangeroepen die een syntax check uitvoert op de scripts.

StScenario

Enkele belangrijke kenmerken van StScenario:

  • De gebruiker definieert een serie scenarios. Een scenario is een voorgedefinieerde lijst van situaties met een start en een einde conditie. Een scenario begint wanneer een logische start conditie het resultaat 'True' geeft. Een scenario The scenario stopt zichzelf wanneer een logische einde conditie 'True' wordt. In de tussentijd is het scenario aktief en kunnen er allerlei dingen worden gedaan.
  • De gebruiker kan een willekeurig aantal scenarios definieren. Elk scenario aktiveert zichzelf automatisch en er kan een wllekeurig aantal scenarios tegelijkertijd aktief zijn. Dit kan resulteren in heel complexe verkeersimulaties waarbij alle complexiteit door afzondelijke scenarios wordt afgehandeld. Op die manier blijft de situatie overzichtelijk voor de gebruiker.
  • Scenarios kunnen worden hergebruikt door ze in te voegen (via een afzonderlijke 'include' file) in een andere scenario scriptfile. Daardoor kan dezelfde functionaliteit keer op keer opnieuw worden gebruikt.
  • Alle verkeer wordt gemaakt door middel van scenarios. Verkeersdeelnemers zijn autonome agents (auto's van verschilende types, vrachtwagens, fietsers en later ook voetgangers). Het positioneren en verwijderen van deze agents gebeurt middels scenarios. Speciale kenmerken, zoals de te rijden routes, worden ook middels scenarios gespecificeerd. Een belangrijk principe is dat, zolang er niets voor deze agents is gespecificeerd, ze hun eigen gedrag aanhouden, waarbij ze zich aan alle verkeersregels houden, zelf naar de borden kijken en zelfstandig over de wegen rijden. Daarnaast kan het gedrag via scripts gecontroleerd worden indien dit nodig is. Omdat elke agent z'n eigen taken regelt wordt de complexiteit sterk gereduceerd voor de gebruiker.
  • De gebruiker kan kiezen tussen een links-rijdend systeem, zoals in het Verenigd Koninkrijk, en een rechts-rjdens systeem, zoals in Nederland door simpelweg eenmalig een systeemprocedure aan te roepen. In de praktijk moeten dan de databases natuurlijk wel worden aangepast.
  • De scripttaal geeft toegang tot alle relevante simulator functionaliteit via systeem functies en systeem procedures. Dit geeft de gebruiker volledige real-time controle waarbij de huidige toestand altijd dynamisch kan worden gecontroleerd.
  • In tegenstelling tot de meeste andere rijsimulatoren zijn onze simulaties nooit statisch omdat alles dynamisch kan worden getest. Door dit principe is het, bijvoorbeeld, mogelijk om iets te doen (zoals het geven van een spraakboodschap, het naar het scherm sturen van een popup, etc.) wanneer de bestuurder op 3 seconden verwijderd zit van een specifiekekruising, of van elke willekeurige kruising van een bepaald type. Dit is erg belangrijk omdat het garandeerd dat simulaties reproduceerbaar zijn en vergelijkbaar tussen verschillende proefpersonen, onafhankelijk van of deze snel of langzaam rijdt.
  • Binaire data sampling en het maken van zowel binaire als ASCII files kan eenvoudig vanuit script. Een grote hoeveelheid wetenschappelijke data, zoals time headway, time to collision, time to line crossing en lateral positie kan worden gesampled met een vaste frequentie en in files worden opgeslagen voor offline analyse en visualisatie. Bovendien kan er in real-time dataverwerking worden gedaan tijdens de simulaties. Dit kan de onderzoeker veel tijd besparen omdat de gegevens meteen na de experimentele meting al bekend zijn.
  • De gebruiker kan UDP poorten definieren binnen scripts en daarmee met andere computers communiceren. Daarmee kan de gebruiker programma applicaties maken die met de simulatorscripts communiceren. Het systeem is dus volledig open naar de gebruiker.
  • StScenario wordt geleverd met een aantal voorbeeld scriptfiles. De scripttaal is volledig gedocumenteerd.